YAŞAM KOÇLUĞU

Yaşam koçu ve psikolog’un farkı nedir?

Psikolog; ruhsal hastalıkları, terapilerinde kullandığı çeşitli yöntemlerle tedavi etmeye çalışırken, yaşam koçu; sağlıklı bireylerin kötü alışkanlıklarından kurtulmalarında, potansiyellerini keşfetmelerinde, kendilerini gerçekleştirmelerinde ve kişisel gelişimlerinde yardımcı olur…

Yaşam koçluğu ve mentorluğun farkı nedir?

Mentor; akıl hocasıdır, yol göstericidir, liderlik vasfı vardır… Yaşam koçu yol göstermez, çeşitli psikolojik yöntemlerle yolu bulmanda yardımcı olur…

Yaşam koçu ve arkadaşın farkı nedir?

Arkadaşınız sizi dinler, belki anlar, yol gösterir ama objektif olamayabilir ve yeterli donanıma sahip değildir… Yaşam koçu, size koçluk yaptığı konuda bilgi birikimi ve deneyime sahiptir… Yolunuzu bulmakta neye ihtiyacınız olduğunu bilen, eğitimli bir profesyoneldir…

Koçluk çeşitleri nelerdir?

Koçluğun bir çok alt dalı vardır. Bu yüzden her konuda koçluk yapmak mümkün değildir… Yaşam koçu, en hakim olduğu konuda koçluk desteği verir… Bunlara örnek verecek olursak;

1.Akademi koçluğu

Danışanlarının akademik alanda başarılı olmaları için, güçlü ve zayıf yanlarını bulmalarına, zaman yönetimi becerilerini geliştirmelerine ve kriz yönetimini başarıyla sağlamalarına yardımcı olurlar…

2.Kariyer koçluğu

Kariyerini yönlendirme konusunda danışana yardımcı olan bir süreçtir…

3.Aile ve ilişki koçluğu

Aile koçunun aile ilişkilerine katkı sağlayabilmesi için, aile içi dinamikleri yakından tanıması, bilgi ve deneyim sahibi olması ve bir çok disiplini bilmesi gerekmektedir…

4.Sağlık koçluğu

Danışanın belirli sağlık konularında daha bilinçli olmasını ve hedeflerine ulaşmasını hedefleyen bir koçluk disiplinidir… Astım koçluğu, diyabet koçluğu, sağlıklı yaşam ve beslenme koçluğu, sigara bırakma koçluğu, sağlıklı kilo verme koçluğu, kanser koçluğu örnek verilebilir…

5.Siyaset koçluğu

Siyaset alanında çalışmalarını sürdüren danışanlarla, koçların birlikte yürüttüğü bir süreçtir… Bunlar siyasi yapılar içerisinde, alt yapıda faaliyet gösteren siyasiler olabileceği gibi, bölgesel ve ulusal bilinilirliği olan siyasi liderler, siyasi lider olmak isteyen adaylar, yeni seçilmiş siyasi liderler de olabilir…

6.Takım koçluğu

En eski ve sürekli gelişen koçluk çeşitlerinden biridir… İçinde psikoloji, zaman ve proje yönetimi, yeni yaklaşım metot ve disiplinler barındırır…

7.Doktor koçluğu

Doktorlar yoğun ve stresli çalışma temposu nedeniyle, çoğu zaman bitkinlik, yetersizlik ve başarısızlık hissi yaşamaktadırlar… Yaşam koçu bu süreçte hekim danışanına, iş ve özel yaşamı arasında denge kurmasında, kariyer hedeflerine ulaşmasında, kişisel becerilerini geliştirmesinde, sorunlarla başa çıkma yeteneği geliştirmesinde yardımcı olurlar…

8.Girişimci koçluğu

İş kurma ve geliştirme sürecinde zorluk yaşayan danışanlarına, bu yıpratıcı ve stresli süreçte stresle başa çıkmalarında, girişimcilik sürecine başarılı olmalarında, verimli çalışmalarında destek olan koçluk çeşididir…

9.Yönetici koçluğu

Profesyonel yöneticilerin gelişimlerini desteklemek ve farkındalıklarını arttırmak amacıyla organizasyonların sıklıkla tercih ettiği koçluk çeşidi…

10.Öğrenci koçluğu

Öğrencilerin eğitim hayatında yaşadığı sorunların üstesinden gelmesi, sınav kaygısını yenmesi, hedeflerini belirlemesi, başarıyı yakalaması ve sürdürmesi için, öğrencinin ihtiyacını net bir biçimde anlayarak, öğrenciye özgü destek sağlayan koçluk çeşididir…

Koçlukta kullanılan yaklaşımlar;

1.Birey merkezli yaklaşım

2.Psikodinamik yaklaşım

3.Pozitif psikoloji yaklaşımı

4.Gestalt koçluk yaklaşımı

5.NLP (neuro linguistik programming) beyin dil programlama

Koçlukta kullanılan metotlar;

1.TGROW metodu

topic:konu

goal:hedefler

reality:gerçekler

options:seçenekler

will:istekler

2.STEPPPA metodu

subject:konu

target ıdentification:hedef belirleme

emotions:duygular

perception:algı

plan:plan

pace:adımlar

act:adapte etme

3.OSCAR metodu

outcomes:sonuçlar

situation choices:mevcut durum

choices and consequences:seçimler ve beklenmedik durumlar

affirm and action:onaylama ve harekete geçme

review:değerlendirme

YAŞAM HARİTANIZ

1.Hedefiniz ne?

2.Nasıl yapacaksınız?

3.Yaşam haritanız neye işaret ediyor?

4.Gizli hedeflerinizi ve korkularınızı keşfedin…

Koç seçimini etkileyen kriterler;

Deneyim, koçun kişisel özellikleri, koçluk felsefesi, sertifikalar, diplomalar, uyum, ücret, tavsiye…

Koçluk sürecinin aşamaları;

1.İlk görüşme

2.Danışanı anlama ve hedeflerin belirlenmesi

3.Gelişimin takip edilmesi ve değerlendirilmesi

4.Koçluk sürecini sonlandırma

YAŞAM KOÇLARI, BU ZORLU GELİŞİM YOLCULUĞUNDA SİZLERE DESTEK OLMAK İÇİN VARLAR…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir